4 חבילות של עיגולי מגנט

40 יחידות בחבילה-סה"כ 160 מגנטים!