דף מדבקות ונהפוך הוא

דף מדבקות ונהפוך הוא DA

1.20