ערכת תמונות שבעת המינים

חג שבועות - תמונות להמחשה שבעת המינים

ערכת תמונות שבעת המינים

34.00