גזירות ללוח- דמויות ילדים קטן

5 המחשות

גזירות ללוח- דמויות ילדים קטן

גובה הדמויות כ- 28 ס"מ

24.00