תמונת ראש הממשלה

תמונת ראש הממשלה GL

בינימין נתניהו. ביבי.

7.00