גזירות ללוח- דמויות ילדים בינוני

5 המחשות

גזירות ללוח- דמויות ילדים בינוני

גובה הדמויות כ- 38 ס"מ

28.00