18 פסי קישוט אותיות רקע ירוק

18 פסי קישוט אותיות רקע ירוק GL

62 ס"מ אורך כל פס רוחב כ 5 ס"מ

18.00