שבלונות אותיות דפוס בסרגלים

גובה האות כ- 7 ס"מ

שבלונות אותיות דפוס בסרגלים

25.00