שבלונות אותיות כתב בסרגלים

גובה אות כ- 6 ס"מ

שבלונות אותיות כתב בסרגלים

25.00