פסיפס כסף וזהב

קרטון גלי בצורת מלבנים, משולשלים וקשתות