אותיות מעוצבות גדולות ירוק 17 ס"מ

אותיות מעוצבות גדולות ירוק 17 ס"מ RD

160 חלקים

74.00

מה בערכה?

116 אותיות 

4 סמני קריאה 

4 סימני שאלה 

4 זוגות גרשיים 

4 נקודתיים 

16 נקודות 

12 פסיקים