קוביית ספרות 1-6

קובייה אחת

 
פעילות עם קוביית צורות הנדסיות וקוביית מספרים