שטרות כסף **חדש**

80 שטרות כסף הדפסה דו צדדית

שטרות כסף **חדש** GL

13.00