יצירה פירמידת המזון

18 דפי פרמידה+9 דפי מדבקה (חצי דף לכל ילד)

יצירה פירמידת המזון GL

21.50