המחשה לבריאת העולם

עבודת יד

ערכה להכנת המחשה לבריאת העולם

19.00