בובות אצבעות הידיים לצביעה

36 סטים בחבילה

בובות אצבעות הידיים לצביעה

25.00

אין צורך בדבק פשוט לקפל ולחבר לסט עם שמות אצבעות הידיים למשחק.

מתוך אתר האקדמיה ללשון עברית

אתם מתבלבלים לפעמים בשמות אצבעות כף היד? תנו לנו לעשות לכם סדר!
‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍
השמות המוכרים לנו – אגודל, אצבע, אמה, קמיצה וזרת – מקורם במימרה תלמודית המפרטת את שמות האצבעות.
‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍
זרת – 
במקרא זרת היא מידה קטנה. את המידה 'זרת' מודדים מקצה האגודל ועד קצה האצבע הקטנה כשהיד מתוחה.
‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍
קמיצה – 
אצבע זו (הסמוכה לזרת) נדרשת לפעולת הקמיצה (קימוץ היד) של קורבן המנחה.
‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍
אמה – 
המידה המקראית 'אמה' אורכה מן המרפק ועד האצבע הארוכה ביותר, הלוא היא האצבע האמצעית.
‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍
אצבע – 
באצבע זו הכוהן מקיים את הציווי של הַזָּאַת הדם (כל הופעותיה של המילה 'אצבע' בתורה, חוץ מביטויים כמו "אצבע אלוהים", קשורות לעבודת הקודש של הכוהנים).
‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍
אגודל – 
ה"גוּדָל" זהו השם המקובל בלשון חכמים לאצבע הגדולה, באמירה "זה גודל" הכוונה היא שבאצבע זו יש לקיים את ההלכות האמורות באגודל. בצורה המוכרת כיום 'אגודל' שמתועדת בלשון חכמים, נוספה אל"ף מקדימה למילה המקורית 'גודל'.
‍‍‍‍‍‍
‍‍‍‍‍‍
תודה רבה לכל אחת מהאצבעות על מה שהן עושות בשבילנו – שתפו כדי שלעולם לא יעליבו אותן יותר וישכחו את שמותיהן.