שבעת המינים לקישוט הלוח

שבעת המינים לקישוט הלוח

34.00