חיים נחמן ביאליק

י' טבת תרל"ג (11.1.1873) - נולד חיים נחמן ביאליק, המשורר הלאומי, 

מגדולי המשוררים העבריים בעת החדשה.