מחוג רולטה מגנטי גדול- יד

אורך המחוג כ- 28 ס"מ

מחוג רולטה מגנטי גדול- יד

35.00

במרכז המחוג יש מגנט חזק הנצמד ללוח המגנטי.

 
דוגמה למחוג מוצמד ללוח ומסביבו מצויר עיגול עם מספרים