3 מדבקות גירוד מלבן רחב

3 יחידות. כל מדבקה 4.2X2.2

3 מדבקות גירוד מלבן רחב

1.50
 
דוגמה לשימוש במדבקות
דוגמה לשימוש במדבקות
דוגמה לשימוש במדבקות
דוגמה לשימוש במדבקות