שעון חול גדול 10 דקות

צבע משתנה

שעון חול גדול 10 דקות GL

גובה 16.5 ס"מ

40.00