מחק ארטיק - 4 מחקים שונים

כולל גם יצירה - צמיד קטן עם חרוזים להכנה עצמית.

מחק ארטיק - 4 מחקים שונים

5.00

ארבע ארטיקים מתפרקים המאפשרים שילובי צבעים שונים