ערכת תמונות שבעת המינים

חג שבועות - תמונות להמחשה שבעת המינים

ערכת תמונות שבעת המינים GL

38.00