ערכת תמונות ראשי ממשלת ישראל - מעודכן

12 תמונות נפרדות בגודל 16X22 ס"מ

ערכת תמונות ראשי ממשלת ישראל - מעודכן GL

גודל כל תמונה - 16X22 ס"מ. ראשי ממשלה.

34.00 27.00