6 דפים בחבילת מדבקות כוכבים זהב

6 דפים בחבילה

6 דפים בחבילת מדבקות כוכבים זהב IR

גודל כ 2.5 ס"מ

8.00