שבעת המינים מסול לקישוט הלוח

שבועות - שבעת המינים

שבעת המינים מסול לקישוט הלוח GL

34.00