סרגל מפל ללוח- צורת כתיבת האותיות

כיוון כתיבת אותיות

סרגל מפל ללוח- צורת כתיבת האותיות GL

מראה כיוון כתיבה של אותיות ה א-ב

31.00 26.00