סרגל ללוח- צורת כתיבת האותיות

כיוון כתיבת אותיות

סרגל מפל ללוח- צורת כתיבת אותיות דפוס GL

מראה כיוון כתיבה של אותיות ה א-ב . לתלייה מעל ללוח בכיתה.

34.00

סרגל כיוון כתיבת אותיות

סרגל אותיות דפוס

סרגל צורת כתיבת אותיות