גזירות ללוח- דמויות ילדים

5 המחשות

גזירות ללוח- דמויות ילדים

גובה הדמויות כ- 28 ס"מ

24.00 19.00