36 בלונים לכתיבה ולצביעה

36 בלונים לכתיבה ולצביעה GL

בלון קרטון לכתיבה ויצירה בלון

16.00

מתאים גם לפעילות בנושא הסיפור -מעשה בחמישה בלונים