תמונת נשיא המדינה

תמונת נשיא המדינה GL

יצחק הרצוג. בוג'י.

8.00