טחנת רוח

טחנת רוח ליום ירושלים + פין חיבור

טחנת קמח , טחנות רוח , טחנות קמח , תחנות