שבלונות ספרות בסרגלים

גובה ספרה כ- 7 ס"מ

שבלונות ספרות בסרגלים GL

שבלונת מספרים - 0 עד 9

13.00