גזירות קרטון סמלי חנוכה זוהר

12 דפים מעורב

גזירות קרטון סמלי חנוכה זוהר GL

נרות , חנוכיות , סביבונים , כד שמן

18.00 16.00