דחליל עם זרעים

יחידה אחת עם מספר זרעים אמיתיים של פרחים