דחליל עם זרעים

יחידה אחת עם מספר זרעים אמתיים של פרחים