יצירה בודדת פרה להרכבה

הפרה מתאימה לגביע קוטג'

יצירה בודדת פרה להרכבה GL

שבועות . חלב

1.00

פרה ליצירה - הרכבה צביעה וקישוט .