חידות בגפרורים - חשבון

העבר גפרור או שתיים ופתור את התרגיל

חידות בגפרורים - חשבון

כרטיסיות קרטון עם חידות בשביל הכיף ויש גם תשובות מאחור...

4.80 4.50

כל דף כולל 8 כרטיסיות חידה נפרדות וגפרורים ללא ראש למשחק.