שבלונות אותיות כתב ומספרים בסרגל

גובה האות והמספר כ 6-7 ס"מ

שבלונות אותיות כתב ומספרים בסרגל DA

12.00