שבלונות אותיות דפוס ומספרים בסרגל

גובה האות והמספר כ 6-7 ס"מ

שבלונות אותיות דפוס ומספרים בסרגל DA

12.00