שבלונות אותיות כתב גדול

גובה אות כ 12 ס"מ

שבלונות אותיות כתב גדול DA

36.00