פסח ואביב

חג הפסח הוא אחד משלושת הרגלים וידוע בכינויים - חג המצות,חג החירות וחג האביב

הפסח נחוג שבעה ימים מט"ו בניסן עד כ"א . ערב היום הראשון י"ד בניסן, נקרא ליל הסדר. יום טוב ראשון של חג ויום טוב אחרון הם ימי שבתון, והימים שביניהם – חול המועד. הפסח נחוג זכר ליציאת מצרים.

השנה יצאו התלמידים לחופשת הפסח ביום חמישי, ו בניסן התשפ"ב, 7.4.2022
ויחזרו ללימודים ביום ראשון, כ"ג בניסן התשפ"ב, 24.4.2022.