ערכת השלמת משפטים עם תמונה-קמץ פתח

10 משפטים בקפסולציה+10 כפתורי תמונות עם מגנט

ערכת השלמת משפטים עם תמונה-קמץ פתח MAS

ללא קלמר!

25.00