ערכת השלמת משפטים בקמץ פתח

10 משפטים בקפסולציה+10 כפתורי תמונות עם מגנט

ערכת השלמת משפטים בקמץ פתח

22.00

מוצר זה מאפשר משחק עצמאי ,אולם משמש גם כהשלמה
למוצר - קלמר השלמת משפטים עם תמונה