משחק זיכרון מה נוצר ממה?

15 זוגות קלפים בשני צבעים. 30 סה"כ.

משחק זיכרון מה נוצר ממה?

24.00