משחק קוביות דגמים

12 לוחות אחד לבן לבניית הדגמים+ 52 קוביות צבעוניות

משחק קוביות דגמים MAS

59.00