מתקן עץ למניית אצבעות

האצבעות מתקפלות בקלות וחוזרות למקומן

מתקן עץ למניית אצבעות

238.00