סרגל מפל אישי לוח הכפל

יחידה אחת

סרגל מפל אישי לוח הכפל GL

1.20