1.6 ס"מ קוביית ספרות 1-6

1 יחידה , 1.6 ס"מ , 16 מ"מ

1.6 ס"מ קוביית ספרות 1-6

3.00
 
פעילות עם קוביית צורות הנדסיות וקוביית מספרים