קוביית מספרים 1-6 כתום

גודל כל צלע בקובייה 1.6 ס"מ (16 מ"מ)

קוביית מספרים 1-6 כתום

3.00