יונה להרכבה

36 יחידות בחבילה

חיבור הכנפיים עם סיכה מתפצלת