25 דפי מדבקות אותיות שחור על רקע צבעוני

25 דפים כל אחד רקע האותיות בצבע אחר

25 דפי מדבקות אותיות שחור על רקע צבעוני IR

13.00